<

A L I S K A N 4 / C

hikmet sırma

MATEMATİK DERSİ SUNULARI
1-Açı ve açı çeşitleri
2-Ardışık Sayılar
3-Alan Hesaplama
4-Bölme İşlemi
5-Çarpma Alıştırmaları
6-Çıkarma İşlemleri Yapalım
7-Doğal Sayıları Çözümleyelim
8-Doğal Sayıları Karşılaştıralım
9-Doğru -Doğru Parçası- Işın
10-Eksilen ve Çıkanı Verilmezse
11-Eldeli Toplama İşlemleri
12-Eldesiz Toplama İşlemleri
13-Rakamlarla Farklı Sayılar Oluşturalım
14-Geometrik Şekiller ve Açıları
15-Kesirler
16-Nokta Bilgisi
17-Örüntüleri Kavrayalım
18-Prizmalar ve Yüzlerini Tanıyalım
19-Romen Rakamları
20-Sayı Örüntüleri Yapalım Okuyalım
21-Simetri
22-Süslemeler Yapalım
23-Tek Ve Çift Sayılar
24-Üç Basamaklı Doğal Sayıları Tanıyalım
25-Yüz İçinde Ritmik Saymalar Yapalım
26-Zaman Ölçüleri
27-Zihinden Çıkarmalar


TÜRKÇE DERSİ SUNUMLARI
1-Noktalama İşaretleri
2-Büyük Ünlü Uyumu
3-Ünlü(hece) Düşmesi
4-Ünsüz Yumuşaması

5-Adların Yerine Kullanılan Sözcükler
6-Sebep Sonuç İlişkisi
7-Ad(isim) Çeşitleri
8-Cümlenin Öğelerini Bulalım
 
HAYAT BİLGİSİ DERSİ SUNUMLARI
1-Can Kulağı
2-Tarafsız Olmak..
3-
Benim Yerim Neresi?
4-Dünden Bugüne Okulum
5-Son Pişmanlık Fayda Etmez
6-Sağlık İçin El Ele
7-Yardım Edelim(ilk yardım)
8-Bilinçli Tüketici
9-Nasıl Öğreniyorum?
10-Kağıttan Gemi Yapalım
11-Ailem
12-Kabul Edemem
13-Aklımı Seveyim
14 -Atatürk ve İnsan Hakları
15-Atatürk
16-Atatürk'ün Hizmetleri
17-Ay Dede
18-Bana Güveniyorlar
19-Başarının Yolları
20-Bayraklar Ülkeler
21-Bayramlarımız
22-Bedenim ve Ben
23-Ben Ne Olmalıyım?(Meslekler)
24-Bilgisayar
25-Bir Fikrim Var
26-Biraz Dikkat(Ev Kazaları)
27-Bizim Gezegenimiz
28-Büyüdükçe Değişiyoruz
29-Canlıların Ortak Özellikleri
30-Cumhuriyetimiz
31-Daha Az Çöp
32-
Dedemin Ninemin Oyunları Oyuncakları
33-Doğal Afetler
34-Dünya Hep Dönüyor
35-Etnoğrafya Müzesini Geziyoruz
36-Evimiz Yuvamızdır
37-Evimizdeki Eşyalar
38-Farklı Duygular
39-Felaketlere Karşı
40-Geçen Yıl Bu Yıl
41-Gruba Bir Lider Gerek
42-Hava Durumu
43-Hep Beraberiz
44-Herkesin Bir İşi Var
45-İletişim Türleri Ve İletişim Araçları
46-İletişimin Zamanda Değişimi
47-İnsanlığa Hizmet Edenler
48-Isıtılan Maddelerdeki Değişim
49-İyiki Ailem Var
50-Karalar Ve Denizler
51-Meslek Seçimi
52-Mevsimler
53-Mutlu Gün
54-Oğuz'un Tasarımı
55-Okulumuzu Tanıyalım
56-Plânlı Hayat Oh Ne Rahat
57-Reklâmlar
58-Sen Ne Dersin?
59-Su Döngüsü
60-Tasarruf
61-Tohumdan Mutfağa
62-Ulaşım Araçları
63-Ulu Önder
64-Yaşanabilir Bir Dünya İçin
65-Yönleri Tanıyalım
66-

TÜRKÇE DERSİ TARAMA ÇALIŞMA KAĞITLARI
1-Tek başına anlamı olmayan kelimeler
2-Kelimede kök ek ilişkisi
3-Yapım ve çekim ekleri
4-Birleşik kelimeler
5-Eş ve zıt anlamlı kelimeler
6-Zıt anlamlı kelimeler
7-Eş sesli ve zıt anlamlı sözcükler
8-Eş sesli sözcükler
9-Heceyi kelime yapalım
10-Karışık hecelerle kelime yapalım
11-Son heceden kelime türetelim
12-Harf bilgisi
13-Harflerin özellikleri
14-Alfabetik sıralama
15-Büyük ünlü uyumu
16-Unutulan ünlü harfler
17-Harf sayısı ve çeşitleri
18-Ad(isim) bilgisi-1
19-
Adlarla çalışma
20-Ad(isim) bilgisi-2
21-Adlarla çalışma
22-Özel adlar-1
23-Özel adlar-2
24-Özel adlar-3
25-Özel adlar-4
26-Tür adları-1
27-Adları ayıralım
28-Adları yerleştirelim
29-Tekil ve çoğul adlar
30-İsimleri tanıyorum
31-İsimleri ayıralım
32-İsmin halleri-1
33-İsmin halleri-ekler
34-İsmin halleri-2

35-Adın durumları
36-Sıfatlar-1
37-Sıfatlar-2
38-Sıfatlar-3
39-Sıfat bilgisi
40-Sıfatları yerleştirelim
41-Özellik bildiren kelimeler
42-Zamirler-1
43-Zamirler-2
44-Zamirler-3
45-Zamir bilgisi
46-Zamirleri tanıyorum
47-Fiil bilgisi
48-Fiiller-1
49-Fiiler-2
50-Fiiller-3
51-Fiiler-bil-bul-boya
52-Noktalama işaretleri uygulaması-1
53-Noktalama işaretleri uygulaması-2
54-Noktalama işaretleri-3
55-Noktalama işaretleri-4
56-Atasözleri ve deyimler-1
57-Atasözleri ve deyimler-2
58-Yazım yanlışlarını düzeltelim-1
59-Yazım hatalarını düzeltelim-2
60-Yazım kuralları
61-Uygun noktalama işaretleri koyalım
62-Metin türlerini bulalım
63-Bulmacalı anlama etkinliği-1
64-Bulmacalı anlama etkinliği-2
65-Bulmacalı anlama etkinliği-3
66-Bulmacalı anlama etkinliği-4
67-Kelimeleri sözlük sırasına dizme
68-Karışık kelimelerle cümle kurma

69-
MATEMATİK DERSİ TARAMA ÇALIŞMA KAĞITLARI
1-Çeşitli güzel etkinlikler(11 sayfa)
2-Palyaçolu alıştırma
3-Bulmacalı bölme ve çarpmalar
4-Bulmacalı çıkarma işlemleri
5-Bulmacalı toplama çıkarma işlemleri
6-Çiçekli toplamalar
7-Çıkarma işlemleri yapalım
8-Çıkarma problemleri çözelim-1
9-Çıkarma problemleri çözelim-2
10-Çıkarma problemleri çözelim-3
11-Çıkarma problemleri çözelim-4
12-Çıkarmada eksileni yada çıkanı bulalım
13-Çıkarmada verilmeyeni bulalım
14-Onluk bozarak çıkarma işlemi yapalım
15-Onluk bozarak çıkarma işlemi-bulmacalı
16-Problem çözelim
17-Tavşanlı çıkarma işlemleri
18-Toplamalar yapalım
19-Toplamada verilmeyeni bulalım
20-Yıldızlı çıkarma işlemleri
21-Yedişer ritmik say resmi tamamla
TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI
1-Adları niteleyen sözcükler
2-Adların yerine kullanılan sözcükler
3-Akıllı Tavşan
4-Akıllı Yarasa
5-Atatürk'ün Sesi-(okuma anlama)
6-Bir varmış bir yokmuş
7-Cümle ve noktalama işaretleri çalışması
8-Eklerle kelimeler türetelim
9-Eş anlamlı kelimler-3
10-Eş anlamlı kelimler-2
11-Eş anlamlı kelimeler-1
12-Eş anlamlısını bul altını çiz
13-Eş anlamlı kelimler bulmacası
14-Eş sesli sözcükleri bulalım
15-Eş ve zıt anlamlı sözcükler sınavı-1
16-Görsel okuma yapalım-1
17-Görsel okuma yapalım-2
18-Harf bilgisi testi
19-Hayal mi? Gerçek mi?
20-İsmi niteleyen sözcükler
21-İsmin halleri-test
22-Kurallı cümle oluşturalım-1
23-Kurallı cümle oluşturalım-2
24-Kurallı cümle oluştur resimleri eşleştir
25-Okula Dönmek-şiir
26-Okuma -anlama- hikâye haritası çalışması
27-Önadları bulma çalışması
28-Önadları şiirde bulma çalışması
29-Öykü tamamlayalım
30-Öykü yazalım-5n1k
31-Özel adlardaki yazım hatalarını bulalım-1
32-Özel adlardaki yazım hatalarını bulalım-2
33-Özellik bildiren sözcüklerle tamamlayalım
34-Sebep sonuç ilişkisini belirten sözcükler
35-Sihirli sarmaşık
36-Sözcüklerdeki yazım yanlışlarını düzeltelim
37-Sözcükleri sözlük sırasına dizelim
38-Sözcüklerle anlamlı tümceler oluşturma
39-Tekil ve çoğul sözcükleri tanıyalım
40-Türemiş kelimeleri bulalım
41-Eksik noktalama işaretlerini tamamlama
42-Masal yazma çalışması
43-Yazım yanlışlarını bulup yazalım
44-Adın durumları- bul boya
45-Çalışalım-şiir(okuma anlama çalışması)
 
46-Kelime bulmacası
47-Resimleri sırala bir öyküde sen yaz
48-Yazım hatalarını düzeltelim
49-Özellik bildiren sözcükleri işaretleyelim
50-Vurgulama bildiren sözcükler
51-Yazım yanlışlarını bulma çalışması
52-Zıt anlamlarını bulup karşılarına yazalım
53-Zıt anlamlı kelimeler-1
54-Zıt anlamlı kelimeler-2
55-Zıt anlamlı kelimeler-3
56-Zıt anlamlı sözcükleri eşleştirelim
57-Ağaç diyorki- hikaye haritası
58-Yazılı anlatım becerimizi geliştirelim
59-Değerlendirme testi-1
60-Değerlendirme testi-2
61-Değerlendirme testi-3
62-Değerlendirme testi-4
63-Değerlendirme testi-5
64-Değerlendirme testi-6
65-Değerlendirme testi-7
66-Değerlendirme testi-8
67-Değerlendirme testi-9
68-Değerlendirme testi-10
69-Değerlendirme testi-11
70-Değerlendirme testi-12
71-Değerlendirme testi-13
72-Değerlendirme testi-14
73-Türkçe dersi fiiller testi-1
74-Türkeç dersi isimleri ayırdetme testi
75-Türkçe dersi adın durumları testi
76-Türkçe dersi deyimler ve atasözleri testi
77-Türkçe dersi fiiller testi-2
78-Türkçe dersi harf bilgisi testi
79-Türkçe dersi hece bilgisi testi
80-Türkçe dersi isim çeşitleri testi
81-Türkçe dersi isimler testi
82-Türkçe dersi özellik bildiren sözcükler testi
83-Türkçe dersi sıfatlar testi
84-Türkçe dersi zamirler testi-1
85-Türkçe dersi zamirler testi-2
86-Türkçe dersi önadlar testi
87-Türkçe dersi sınav soruları
88-Türkçe genel test-1
89-Türkçe genel test-2
90-Türkçe dersi yazılı anlatım becerisi etkinliği
TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI
1-Benim saatim(saati öğrenelim)
2-Doğal sayılar çalışma kağıdı
3-Doğal sayılarda basamak ve sayı değeri
4-Doğal sayılarla zihinden işlem etkinliği
5-Doğru-doğru parçası ışın etkinliği
6-Doğruların birbirlerine göre durumları
7-En yakın onluğa yuvarlama etkinliği
8-Harflerin simetrilerini yazma etkinliği
9-Kesir tablosu
10-Üç basamaklı doğalsayılar bulmacası
11-Nokta-doğru doğru parçası ışın etkinliği
12-Nokta,doğru paralel çizim etkinliği
13-Örüntü çalışma kağıdı
14-Örüntü ve süslemeler yapalım

 

15-Problemle çözelim
16-Ritmik saymalar çalışma kağıdı
17-Saatler kaç geçiyor? kaç var?
18-Simetri çalışma kağıdı-1
19-Simetri çalışma kağıdı-2
20-Simetri konu pekiştirme çalışması
21-Simetrik şekillerin yarılarını boyayalım
22-Üç basamaklı sayıları sembolle sıraya diz
23-Hafta sonu sınavı-1
24-Hafta sonu sınavı-2
25-Hafta sonu sınavı-3
26-Hafta sonu sınavı-4
27-Hafta sonu sınavı-5
28-Hafta sonu sınavı-6
HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI
1-Atatürk'ü tanıyalım çalışma kağıdı
2-Atatürk'ün özellikleri çalışma kağıdı
3-Orman haftası boyama sayfaları
4-Benim düzenli odam(alışkanlık kazandırma)
5-Besinler etkinlik sayfası
6-Bil bakalım ben kimim? etkinliği
7-Bölgelerimiz boyama sayfası
8-Enerji tasarrufu için''lüzumsuzsa söndürün''
9-Farklı öğrenme şekilleri çalışma kağıdı
10-Ailem bulmacası
11-Boşluk doldurma bulmacası
12-Bilgileri eşleştirmece etkinliği
13-Vücut dili nezaket ifadeleri etkinliği
14-Hayır diyebiliyorum etkinliği
15-Bulmaca etkinliği
16-Görselleri eşleştirelim
17-Benzer ve farklı yönlerimiz var etkinliği
18-İlkyardım çalışma kağıdı
19-Kabul edemem çalışma kağıdı
20-Kişisel bakım çalışma sayfası
21-Milli bayramlarımızı tanıyalım
22-Okul heyacanım teması kavram bulmacası
23-Okul yolu tehlike dolu çalışma kağıdı
24-Okulumuzu tanıyalım çalışma kağıdı
25-Özel gün kutlamalarımız çalışma kağıdı
26-Sağlığımıza dikkat etmeliyiz çalışma kağıdı
27-Sorunlarımız çözüm bulalım çalışma kağıdı
 
28-Hayat bilgisi 2.dönem testi
29-Hayat bilgisi 2.dönem 1.sınav
30-Hayat bilgisi sınav-1
31-Hayat bilgisi sınav-2
32-Hayat bilgisi sınav-3
33-Hayat bilgisi sınav-4
34-Hayat bilgisi sınav-5
35-Hayat bilgisi sınav-6
36-Hayat bilgisi sınav-7
37-Hayat bilgisi sınav-8
38-Hayat bilgisi sınav-9
39-Hayat bilgisi sınav-10
40-Hayat bilgisi sınav-11
41-Hayat bilgisi sınav-12
42-Hayat bilgisi sınav-13
43-Hayat bilgisi sınav-14
44-Hayat bilgisi sınav-15
45-Hayat bilgisi sınav-16
46-Hayat bilgisi sınav-17
47-Doğru mu? yanlış mı?-1
48-Doğru mu? yanlış mı?-2
49-Doğru mu? yanlış mı?-3
50-Doğru mu? yanlış mı?-4
51-Boşluklar dolduralım etkinliği-1
52-Boşlukları dolduralım etkinliği-2
53-Boşlukları dolduralım etkinliği-3
 
01/11/2008 den beri 91387 ziyaretçi (260758 klik) kişi bizimleydi!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=